Neden Biz

En iyi şekilde gereksinime göre özelleştirilmiş eğitim deneyimi

Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak tüm MEB yönetmeklerine uygun koşullarda eğitim sağlıyoruz.

Gereksinime Uygun Materyaller

Öğrencinin gereksinimine yönelik gelişimi için gerekli olan materyaller ve buna özel dizayn edilmiş sınıflar.

Uzman Öğretmenler

Alanına yönelik profesyonel eğitim almış, deneyimli ve görevini tutku ile yerine getiren eğitim kadromuz.

7/24 kamera ile İzleme ve Servis

Çocuğunuzun güvenliği bizim için önemli. Kurumumuz 7/24 kamera ile gözetlenmekte ve kapınıza kadar gelip size çocuğunuzu teslim etmek suretiyle servis hizmeti sunuyoruz.

Eğitimlerimiz

01

Özel Öğrenim Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), birçok farklı belirtileri olan bir durumdur ve bir kişinin okuma, yazma, matematik veya dil becerileri gibi belirli bir öğrenme alanında normalden farklı bir şekilde gelişmesine neden olabilir. ÖÖG'li bireyler, beyinlerinin bu becerileri işleme ve anlamlandırma şekilleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirler. ÖÖG, disleksi, dispraksi, diskalkuli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar gibi birçok farklı alt tipi içerir.

Bu tür öğrenme zorlukları, bireylerin sınıfta veya iş yerinde başarısızlık yaşamalarına neden olabilir ve özgüven, motivasyon ve duygusal refah gibi alanlarda da zorluklara neden olabilir. Ancak, doğru eğitim ve desteğin sağlanması, öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmalarına yardımcı olabilir.

01

Özel Öğrenim Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), birçok farklı belirtileri olan bir durumdur ve bir kişinin okuma, yazma, matematik veya dil becerileri gibi belirli bir öğrenme alanında normalden farklı bir şekilde gelişmesine neden olabilir. ÖÖG'li bireyler, beyinlerinin bu becerileri işleme ve anlamlandırma şekilleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirler. ÖÖG, disleksi, dispraksi, diskalkuli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar gibi birçok farklı alt tipi içerir.

Bu tür öğrenme zorlukları, bireylerin sınıfta veya iş yerinde başarısızlık yaşamalarına neden olabilir ve özgüven, motivasyon ve duygusal refah gibi alanlarda da zorluklara neden olabilir. Ancak, doğru eğitim ve desteğin sağlanması, öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Özel Öğrenim Güçlüğü - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

02

Otizm

Otizm, sosyal etkileşimde, dil ve iletişimde, tekrarlayıcı davranışlarda ve dar ilgi alanlarında zorluklar yaşayan bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bir kişinin belirtileri ve şiddeti açısından farklılık gösterebilir ve her bireyin deneyimi benzersiz olabilir.

Otizm, genellikle erken çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder. Belirtileri genellikle 2-3 yaşlarında fark edilir, ancak bazı durumlarda daha erken veya daha geç yaşlarda da teşhis edilebilir.

Otizm nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu neden olabilir. Otizm, genellikle ailelerin yanı sıra, öğretmenler, terapistler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından tedavi edilir. Otizm tedavisi, bireysel olarak tasarlanan bir tedavi planı gerektirir ve genellikle özel eğitim, konuşma terapisi, davranış terapisi, ilaç tedavisi ve diğer terapileri içerir.

02

Otizm

Otizm, sosyal etkileşimde, dil ve iletişimde, tekrarlayıcı davranışlarda ve dar ilgi alanlarında zorluklar yaşayan bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bir kişinin belirtileri ve şiddeti açısından farklılık gösterebilir ve her bireyin deneyimi benzersiz olabilir.

Otizm, genellikle erken çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder. Belirtileri genellikle 2-3 yaşlarında fark edilir, ancak bazı durumlarda daha erken veya daha geç yaşlarda da teşhis edilebilir.

Otizm nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu neden olabilir. Otizm, genellikle ailelerin yanı sıra, öğretmenler, terapistler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından tedavi edilir. Otizm tedavisi, bireysel olarak tasarlanan bir tedavi planı gerektirir ve genellikle özel eğitim, konuşma terapisi, davranış terapisi, ilaç tedavisi ve diğer terapileri içerir.

Otizm - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

03

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizlik, bireylerin zihinsel işlevlerinde, sosyal uyum ve günlük yaşam becerilerinde önemli ölçüde kısıtlanmalar yaşadıkları bir durumdur. Zihinsel yetersizlik, genellikle doğuştan veya erken yaşta ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk veya beyin hasarı nedeniyle meydana gelir. Bu durum, bireylerin öğrenme, problem çözme, bellek, dikkat, algısal işleme ve iletişim becerilerini etkileyebilir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyler, farklı düzeylerde ve türde kısıtlamalar yaşayabilirler. Bazıları kendilerine bakabilirken, diğerleri sürekli bakıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, tedavi planları her bireye özgü olmalıdır.

Zihinsel yetersizliğin tedavisi ve eğitimi, bireyin bilişsel ve sosyal işlevlerini geliştirmeye odaklanır. Eğitim programları, bireyin özel gereksinimlerine göre özelleştirilir ve eğitim süreci yaşam boyu sürdürülebilir. Eğitim programları, bireyin dil ve iletişim becerileri, sosyal becerileri, öz bakım becerileri ve iş becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

03

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizlik, bireylerin zihinsel işlevlerinde, sosyal uyum ve günlük yaşam becerilerinde önemli ölçüde kısıtlanmalar yaşadıkları bir durumdur. Zihinsel yetersizlik, genellikle doğuştan veya erken yaşta ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk veya beyin hasarı nedeniyle meydana gelir. Bu durum, bireylerin öğrenme, problem çözme, bellek, dikkat, algısal işleme ve iletişim becerilerini etkileyebilir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyler, farklı düzeylerde ve türde kısıtlamalar yaşayabilirler. Bazıları kendilerine bakabilirken, diğerleri sürekli bakıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, tedavi planları her bireye özgü olmalıdır.

Zihinsel yetersizliğin tedavisi ve eğitimi, bireyin bilişsel ve sosyal işlevlerini geliştirmeye odaklanır. Eğitim programları, bireyin özel gereksinimlerine göre özelleştirilir ve eğitim süreci yaşam boyu sürdürülebilir. Eğitim programları, bireyin dil ve iletişim becerileri, sosyal becerileri, öz bakım becerileri ve iş becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Zihinsel Yetersizlik - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

04

Dil-Konuşma Güçlüğü

Dil-konuşma güçlüğü, bireylerin konuşma, dil ve iletişim becerilerinde zorluklar yaşadığı bir durumdur. Bu güçlükler, sözcüklerin doğru telaffuz edilememesi, kelime hazinesinin kısıtlı olması, anlama ve ifade etme güçlükleri, dil yapısı ve gramerde sorunlar, konuşma hızının yavaş olması veya aşırı hızlı olması, kekemelik, nesneleri tanıma, kavrama ve ifade etme konularında sorunlar gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Dil-konuşma güçlüğü, birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, beyin hasarı veya hastalıkları, işitme kaybı, gelişim bozuklukları, erken yaşta maruz kalınan travmalar ve çevresel faktörler yer alabilir.

Dil-konuşma güçlüğü olan bireyler için eğitim programları, konuşma terapisi, dil terapisi ve özel eğitim gibi farklı yaklaşımları içerebilir. Terapi programları, bireysel ihtiyaçlarına ve güçlüklerine göre özelleştirilir. Bu programlar, bireyin konuşma, dil, anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye yöneliktir; egzersizler, oyunlar ve diğer aktiviteleri içerir.

Dil-konuşma güçlüğü olan bireyler, özel eğitim ve terapi desteği ile potansiyellerini maksimize edebilir ve daha iyi bir iletişim becerisi geliştirebilirler. Ayrıca, ailelerin ve çevrenin desteği de çok önemlidir ve dil-konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük yaşamlarında daha rahat iletişim kurabilmelerine yardımcı olabilir.

04

Dil-Konuşma Güçlüğü

Dil-konuşma güçlüğü, bireylerin konuşma, dil ve iletişim becerilerinde zorluklar yaşadığı bir durumdur. Bu güçlükler, sözcüklerin doğru telaffuz edilememesi, kelime hazinesinin kısıtlı olması, anlama ve ifade etme güçlükleri, dil yapısı ve gramerde sorunlar, konuşma hızının yavaş olması veya aşırı hızlı olması, kekemelik, nesneleri tanıma, kavrama ve ifade etme konularında sorunlar gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Dil-konuşma güçlüğü, birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, beyin hasarı veya hastalıkları, işitme kaybı, gelişim bozuklukları, erken yaşta maruz kalınan travmalar ve çevresel faktörler yer alabilir.

Dil-konuşma güçlüğü olan bireyler için eğitim programları, konuşma terapisi, dil terapisi ve özel eğitim gibi farklı yaklaşımları içerebilir. Terapi programları, bireysel ihtiyaçlarına ve güçlüklerine göre özelleştirilir. Bu programlar, bireyin konuşma, dil, anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye yöneliktir; egzersizler, oyunlar ve diğer aktiviteleri içerir.

Dil-konuşma güçlüğü olan bireyler, özel eğitim ve terapi desteği ile potansiyellerini maksimize edebilir ve daha iyi bir iletişim becerisi geliştirebilirler. Ayrıca, ailelerin ve çevrenin desteği de çok önemlidir ve dil-konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük yaşamlarında daha rahat iletişim kurabilmelerine yardımcı olabilir.

Dil Konuşma Güçlüğü - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

05

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, vücut fonksiyonlarını geri kazandırmak, iyileştirmek veya korumak amacıyla fiziksel yöntemler kullanarak yapılan bir tedavi şeklidir. Fizik tedavinin amacı, hastanın hareketliliğini, fonksiyonlarını, gücünü ve dayanıklılığını artırmaktır. Bu amaçla, fizik tedavi programları bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve hastanın durumuna ve gereksinimlerine göre değişebilir.

Fizik tedavi, çeşitli durumlarda kullanılabilir, bunlar arasında kas-iskelet sistemi bozuklukları, omurga sorunları, beyin yaralanmaları, felç, kalp ve akciğer hastalıkları, spor yaralanmaları ve ameliyat sonrası rehabilitasyon gibi durumlar yer alabilir.

05

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, vücut fonksiyonlarını geri kazandırmak, iyileştirmek veya korumak amacıyla fiziksel yöntemler kullanarak yapılan bir tedavi şeklidir. Fizik tedavinin amacı, hastanın hareketliliğini, fonksiyonlarını, gücünü ve dayanıklılığını artırmaktır. Bu amaçla, fizik tedavi programları bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve hastanın durumuna ve gereksinimlerine göre değişebilir.

Fizik tedavi, çeşitli durumlarda kullanılabilir, bunlar arasında kas-iskelet sistemi bozuklukları, omurga sorunları, beyin yaralanmaları, felç, kalp ve akciğer hastalıkları, spor yaralanmaları ve ameliyat sonrası rehabilitasyon gibi durumlar yer alabilir.

Fizik Tedavi - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

06

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, kişinin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla psikolojik danışmanlık uzmanları tarafından sunulan bir hizmettir. Psikolojik danışmanlık, kişinin yaşadığı zorluklarla başa çıkmasına, duygusal sağlığını güçlendirmesine ve hayatındaki değişiklikleri yönetmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik danışmanlık uzmanları, bireylerin veya grupların yaşadığı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikleri kullanır. Bu teknikler arasında bireysel veya grup terapisi, bilişsel davranışçı terapi, duygusal öz bakım teknikleri, zihin ve beden farkındalığı egzersizleri, meditasyon ve relaksasyon teknikleri yer alabilir. Psikolojik danışmanlık ayrıca kişinin özgüvenini artırarak, kişisel gelişimini destekleyerek ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olarak genel sağlığı ve refahı iyileştirebilir.

06

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, kişinin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla psikolojik danışmanlık uzmanları tarafından sunulan bir hizmettir. Psikolojik danışmanlık, kişinin yaşadığı zorluklarla başa çıkmasına, duygusal sağlığını güçlendirmesine ve hayatındaki değişiklikleri yönetmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik danışmanlık uzmanları, bireylerin veya grupların yaşadığı zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikleri kullanır. Bu teknikler arasında bireysel veya grup terapisi, bilişsel davranışçı terapi, duygusal öz bakım teknikleri, zihin ve beden farkındalığı egzersizleri, meditasyon ve relaksasyon teknikleri yer alabilir. Psikolojik danışmanlık ayrıca kişinin özgüvenini artırarak, kişisel gelişimini destekleyerek ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olarak genel sağlığı ve refahı iyileştirebilir.

Psikolojik Danışmanlık - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

07

Çocuk-Ergen Psikoterapisi

Çocuk-ergen psikoterapisi, çocuk ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve sosyal sorunlarına yönelik psikoterapi hizmetidir. Bu terapi türü, çocukların ya da ergenlerin yaşadığı zorlukları anlamalarına, duygusal ve davranışsal olarak düzenlemelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Çocuk-ergen psikoterapisi, çocukların ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Terapi süreci, çocuğun ya da ergenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için yapılan bir değerlendirmeyle başlar. Ardından, terapi hedefleri belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

Çocuk-ergen psikoterapisi, farklı terapi yöntemleri kullanılarak uygulanabilir. Bu yöntemler arasında oyun terapisi, sanat terapisi, bilişsel davranış terapisi, aile terapisi, duygu odaklı terapi, hipnoterapi ve diğer terapi yaklaşımları yer alabilir.

07

Çocuk-Ergen Psikoterapisi

Çocuk-ergen psikoterapisi, çocuk ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve sosyal sorunlarına yönelik psikoterapi hizmetidir. Bu terapi türü, çocukların ya da ergenlerin yaşadığı zorlukları anlamalarına, duygusal ve davranışsal olarak düzenlemelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Çocuk-ergen psikoterapisi, çocukların ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Terapi süreci, çocuğun ya da ergenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için yapılan bir değerlendirmeyle başlar. Ardından, terapi hedefleri belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

Çocuk-ergen psikoterapisi, farklı terapi yöntemleri kullanılarak uygulanabilir. Bu yöntemler arasında oyun terapisi, sanat terapisi, bilişsel davranış terapisi, aile terapisi, duygu odaklı terapi, hipnoterapi ve diğer terapi yaklaşımları yer alabilir.

Çocuk Ergen Psikoterapisi - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

08

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerini desteklemek için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi türü, çocukların oyun yoluyla duygularını ifade etmelerine, zorluklarına karşı alternatif çözümler geliştirmelerine ve sağlıklı davranışlar sergilemelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi, çocukların oyunlarını terapi seanslarına dahil etmek suretiyle uygulanır. Terapist, çocuğun oyunlarını gözlemler ve oyun sırasında çocukla etkileşim halinde olur. Oyunlar, çocukların duygusal dünyalarını ifade etmelerine ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanır.

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarının tedavisinde kullanılabilecek birçok farklı teknik içerir. Bunlar arasında oyuncaklar, kuklalar, sanat malzemeleri, müzik, hikaye anlatımı ve diğer teknikler yer alabilir. Oyun terapisi, çocuğun yaşına, gelişim seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır.

08

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerini desteklemek için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi türü, çocukların oyun yoluyla duygularını ifade etmelerine, zorluklarına karşı alternatif çözümler geliştirmelerine ve sağlıklı davranışlar sergilemelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi, çocukların oyunlarını terapi seanslarına dahil etmek suretiyle uygulanır. Terapist, çocuğun oyunlarını gözlemler ve oyun sırasında çocukla etkileşim halinde olur. Oyunlar, çocukların duygusal dünyalarını ifade etmelerine ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanır.

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarının tedavisinde kullanılabilecek birçok farklı teknik içerir. Bunlar arasında oyuncaklar, kuklalar, sanat malzemeleri, müzik, hikaye anlatımı ve diğer teknikler yer alabilir. Oyun terapisi, çocuğun yaşına, gelişim seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır.

Oyun Terapisi - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

09

Grup Eğitimleri

Bu program kapsamında aynı engel grubunda yer alan, bireysel performansları birbirine yakın öğrencilerimizin, grup içerisindeki sosyal ve akademik becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

Grup Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Engel Türleri;

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu vb.)
 • İşitme Yetersizliği
 • Zihin Yetersizliği
 • Down Sendromu
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

09

Grup Eğitimleri

Bu program kapsamında aynı engel grubunda yer alan, bireysel performansları birbirine yakın öğrencilerimizin, grup içerisindeki sosyal ve akademik becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

Grup Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Engel Türleri;

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu vb.)
 • İşitme Yetersizliği
 • Zihin Yetersizliği
 • Down Sendromu
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Grup Eğitimi - Orhangazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Eğitim Programları

01

Bireysel Ders

Haftada 8 ders saati öğrencinin gereksinimlerine yönelik uzman öğretmenler ile birebir özel ders.

02

Grup Dersi

Haftada 4 ders saati 3-4 öğrencinin beraber katıldığı grup dersleri.

Eğitimlerimizden faydalanmak için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Scroll to Top